Průběh vývoje

Jak probíhá vývoj informačních systémů a aplikací

Vstoupili jste do světa digitálních řešení, a možná přemýšlíte o tom, jak vytvořit tu nejlepší aplikaci pro svůj byznys. Dovolte nám vás provést procesem, který stojí za vytvořením úspěšné aplikace, krok za krokem.

1. Úvodní schůzka

Úvodní schůzka je místem, kde vše začíná. Je to první krok, kterým se společně vydáváme na cestu za vytvořením vaší aplikace. Během této schůzky:

 1. Posloucháme vaše nápady a představy. Váš nápad je základem celého projektu. Chceme znát vaši vizi, cíle a to, co od aplikace očekáváte.
 2. Stanovujeme očekávání. Je důležité mít jasno v tom, co chcete dosáhnout a co od nás očekáváte.
 3. Predstavujeme náš tým. Poznáte klíčové členy našeho týmu, kteří se na vašem projektu budou podílet.
 4. Definujeme komunikační kanály. Stanovíme, jak a kdy budeme komunikovat, abychom zajistili plynulý průběh projektu.
 5. Diskutujeme o rozpočtu a časovém rámci. Je dobré mít představu o tom, jakým směrem se bude váš projekt ubírat z hlediska časového a finančního.

2. Specifikace aplikace

Vytváření aplikace začíná správným plánem. Tímto plánem je specifikace aplikace. S pečlivou specifikací aplikace se zvyšuje šance na úspěšné dokončení projektu podle očekávání klienta.

 1. Definování Cílů: Čeho chceme dosáhnout? Každá aplikace by měla mít jasně definovaný účel, ať už je to prodej zboží, sdílení informací nebo něco jiného.
 2. Identifikace Uživatelů: Pro koho aplikaci vytváříme? Uživatelské persony nám pomohou lépe rozumět potřebám našich cílových skupin.
 3. Mapování Funkcionalit: Jaké funkce by aplikace měla mít? Seznam funkcí pomáhá týmu zůstat na správné cestě.
 4. Technologické Požadavky: Jaké technologie budou zapotřebí? Zda je aplikace nativní, webová nebo hybridní, ovlivní výběr nástrojů a postupů.
 5. Integrace s Jinými Systémy: Bude aplikace propojena s jinými systémy nebo aplikacemi? Pokud ano, jakým způsobem?
 6. Prototypování: Vytvoření základního modelu aplikace, který nám pomůže vizualizovat konečný produkt.
 7. Zpětná vazba: Pravidelně konzultujeme s klientem a uživateli, aby bylo zajištěno, že se pohybujeme správným směrem.

3. Analýza

Při vytváření aplikace je analýza architektury kritickým krokem, který stanovuje pevné základy pro její úspěšný vývoj. Je důležité dobře naplánovat, jak bude vypadat a jak bude fungovat. To je jako stavba domu: musíte mít dobrý plán, aby vše fungovalo správně, rychle a abyste mohli později přidávat další místnosti.

Prvky analýzy architektury:

 1. Definice komponent: Identifikace klíčových modulů a komponent aplikace a jejich role.
 2. Stanovení vztahů: Jak jednotlivé komponenty spolupracují a komunikují mezi sebou.
 3. Prototypování architektury: Vytvoření konceptuálního modelu architektury, aby se demonstrovalo, jak bude aplikace fungovat.
 4. Bezpečnostní plán: Zabezpečení aplikace a ochrana dat v rámci architektury.
 5. Integrace třetích stran: Plánování integrace externích služeb a nástrojů.

4. Design

Pro většinu uživatelů je design to první, co si na aplikaci všimnou, a často je to rozhodující faktor, který ovlivňuje jejich celkový zážitek. Design není pouze o tom, jak aplikace vypadá, ale také o tom, jak funguje.

 1. Uživatelský výzkum: Chápání potřeb a očekávání vašich uživatelů je klíčové. Best practices zahrnují hloubkové rozhovory, ankety a sledování chování uživatelů.
 2. Vytváření wireframů a prototypů: Tento krok nám umožňuje vizualizovat základní strukturu a funkce aplikace předtím, než začneme s detailním designem.
 3. Iterativní design: Proces návrhu je často cyklický. Vytváříme, testujeme, upravujeme a znovu testujeme, dokud nedosáhneme optimálního řešení.
 4. Responzivní design: Aplikace by měla být přístupná a funkční na různých zařízeních, od mobilních telefonů po stolní počítače.
 5. Uživatelské testování: Pozorování skutečných uživatelů, jak používají vaši aplikaci, může odhalit překvapivé nápady na vylepšení.

V rámci našeho designového procesu využíváme knihovnu Material Design. Tato knihovna je vytvořena s důrazem na best practices v oblasti designu, což je ideální pro interní firemní informační systémy. Material Design nejen zjednodušuje a urychluje návrhářský proces, ale také umožňuje snížení nákladů. Díky úsporám můžeme investovat více do funkcionalit vaší aplikace a zajistit tak ještě lepší uživatelský zážitek.

5. Vývoj

Vývoj aplikace není jen o kódování, ale o kombinaci strategie, technických dovedností a komunikace. Zde je stručný přehled našich klíčových postupů při vývoji:

 1. Lean Development: Vycházíme z principů Lean developmentu, což je ideální pro klienty v dynamickém prostředí. Díky tomu rychle iterujeme a reagujeme na změny.
 2. Agilní metodiky: Používáme agilní přístupy jako Scrum nebo Kanban, což znamená pravidelné kontroly a pružné reakce na potřeby projektu.
 3. Kódové recenze: Každý kus kódu prochází kontrolou kolegů. Tím zajišťujeme kvalitu a eliminujeme chyby.
 4. Automatizované testy: Naše aplikace procházejí automatizovanými testy, aby byla zajištěna jejich stabilita a funkčnost. Zároveň testují bezpečnost dat.
 5. Průběžná integrace: Používáme systémy průběžné integrace, což znamená, že vývoj je neustále synchronizován a aktualizován.
 6. Dokumentace: Důkladně dokumentujeme vše, co děláme. To usnadňuje případné úpravy v budoucnosti.

6. Testování

Kvalitní testování je zásadním krokem v procesu vývoje aplikace. Bez něj by mohly být potenciální problémy přehlédnuty, což by mohlo mít negativní dopad na uživatele. Věnujeme se několika osvědčeným metodám testování:

 1. Manuální testování: Naši specialisté ručně procházejí aplikaci, aby zjistili chyby nebo nedostatky.
 2. Automatizované testování: S využitím nástrojů a skriptů automaticky testujeme specifické funkce aplikace a zajistíme, že vše funguje, jak má.
 3. Testování zátěže: Zde ověřujeme, jak aplikace funguje pod tlakem – například když ji používá velké množství uživatelů najednou.
 4. Testování zabezpečení: Prověřujeme aplikaci na potenciální slabiny, aby vaši uživatelé a jejich data byli vždy v bezpečí.
 5. Testování kompatibility: Ujistíme se, že vaše aplikace perfektně funguje na všech platformách a zařízeních, které vaši uživatelé mohou využívat.
 6. Testování regrese: Když přidáme novou funkci, ověřujeme, že stávající části aplikace zůstaly nedotčeny a stále správně fungují.

7. Akceptační řízení

Akceptační řízení je kritickou fází v procesu vývoje aplikace, kde klient má možnost zkontrolovat a ověřit výsledky před tím, než aplikace vstoupí na trh. To je okamžik, kdy se ujistíme, že vše, co bylo vyvinuto, skutečně odpovídá zadání a potřebám klienta.

 1. Revize a validace: Společně projdeme celou aplikaci, ověříme funkčnost a vizuální stránku.
 2. Zpětná vazba v reálném čase: Jakékoliv připomínky nebo návrhy na změny jsou okamžitě diskutovány a plánovány k implementaci.
 3. Testování v reálném prostředí: Aplikace je testována v prostředí, které nejvíce připomíná skutečné použití, aby bylo zajištěno, že vše běží hladce.
 4. Dokumentace a schvalování: Všechny přijaté změny jsou dokumentovány a klient je požádán o formální schválení.

Akceptační řízení je kritickou fází v procesu vývoje aplikace, kde klient má možnost zkontrolovat a ověřit výsledky před tím, než aplikace vstoupí na trh. To je okamžik, kdy se ujistíme, že vše, co bylo vyvinuto, skutečně odpovídá zadání a potřebám klienta.

8. Údržba

Stejně jako auto potřebuje pravidelný servis a občasné vylepšení, i aplikace vyžaduje neustálou péči a aktualizaci. Dokonce i nejlepší aplikace na trhu se stále vyvíjejí a adaptují na nové technologie a uživatelské potřeby. Proto je nesmírně důležité mít strategii údržby aplikace.

 1. Pravidelné aktualizace: Aplikace by měly být pravidelně aktualizovány, aby byly v souladu s nejnovějšími operačními systémy a hardwarem.
 2. Opravy chyb: I když se vývojáři snaží vytvořit aplikaci bez chyb, mohou se občas objevit. Rychlá identifikace a náprava těchto chyb je klíčová.
 3. Vylepšení funkcí: Naslouchejte zpětné vazbě uživatelů a pravidelně přidávejte nové funkce či optimalizujte stávající.
 4. Zabezpečení: Technologie a hrozby se neustále vyvíjejí. Pravidelné zabezpečení a aktualizace zařízení chrání vaše uživatele i data.

Nejlepší čas začít vývoj je dnes

Využijte našich zkušeností a nechte si vytvořit řešení, které vám pomůže spňovat vaše každodenní cíle a šetřit pracovní sílu.

Domluvte si bezplatnou konzultaci

Kontaktujte nás