Průběh systémové integrace

Jak celý proces probíhá a co od řešení očekávat

1. Úvodní konzultace

Úvodní konzultace představuje základní kámen úspěšného projektu integrace systémů. Toto je schůzka, na kterou se vyplatí připravit. Především mít přehled, jaké systémy a aplikace se v podniku používáte. Následně je dobré mít alespoň představu, co od integrace očekáváte.

Jaké mohou být cíle integrace?

 • Automatizace rutinních procesů: Redukce manuálních a opakujících se úkolů prostřednictvím automatizace, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.
 • Zabezpečení dat: Integrováním systémů můžete zlepšit zabezpečení vašich dat tím, že budete mít centralizovaný přístup a řízení. V dnešní době, kdy je bezpečnost dat klíčová, mnoho podniků prioritizuje integrační řešení, která nabízí vylepšené zabezpečení.
 • Snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO): Tento cíl je pro mnoho podniků prioritou, protože integrované systémy mohou významně snížit provozní náklady, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.
 • Zlepšení zákaznického servisu: V konkurenčním prostředí je zákaznický servis často tím, co odlišuje jednu společnost od druhé. Integrované systémy mohou značně zlepšit reakční časy, kvalitu služeb a celkový zákaznický zážitek.

Cíle se dají kombinovat a je jich mnohem více než již 4 zmíněné výše. Úvodní konzultace je nezbytná, protože bez hlubokého porozumění a jasné komunikace by bylo těžké dosáhnout optimálního řešení.

Zjistěte jak zlepšit vaše procesy

Domluvme si bezplatnou schůzku. Pojďte s námi probrat, jak můžete posunout byznys na další úroveň.

2. Analýza a audit

V této fázi provádíme důkladné zkoumání vašich stávajících systémů, procesů a infrastruktury, abychom pochopili jejich současnou funkčnost a identifikovali potřebné zdroje pro úspěšnou integraci.

Tímto krokem zaručujeme, že náš postup bude systematický, promyšlený a přizpůsobený specifickým potřebám vašeho podnikání.

Shrnutí:

 1. Detailní analýza stávajících systémů a procesů.
 2. Identifikace potřebných zdrojů, nástrojů a technologií pro integraci.
 3. Identifikace potenciálních rizik a výzev.

3. Návrh řešení

Návrh řešení je krok, kdy naplánujeme, jak všechny vaše systémy nejlépe spojit tak, aby vše fungovalo bez problémů a co nejefektivněji. Návrh si společně projdeme, poupravíme a následně odsouhlasíme.

4. Vývoj a implementace

Tato fáze je srdcem celého procesu integrace. Zde převádíme pečlivě stanovené návrhy do reálného, funkčního řešení. Během vývoje se zajišťuje, že všechny systémy spolupracují harmonicky a efektivně.

Shrnutí:

 1. Programování a konfigurace potřebné pro integraci systémů.
 2. Testování integrace v kontrolovaném prostředí.
 3. Implementace řešení do provozního prostředí klienta.

5. Školení a podpora

Aby nově integrovaný systém skutečně přinesl očekávané výsledky, je nezbytné, aby s ním vaši zaměstnanci uměli správně pracovat. Školení zajišťuje, že váš tým zvládne všechny funkce a využije systém na maximum. Když se objeví nejasnosti nebo problémy, naše technická podpora je zde, aby vám pomohla. Tento krok je klíčový pro hladký přechod a optimální využití vašich technologických investic.

Shrnutí:

 1. Školení zaměstnanců klienta pro práci s nově integrovaným systémem.
 2. Poskytování technické podpory a pomoci při případných problémech.

6. Monitoring a optimalizace

Měření procesů hraje klíčovou roli v udržení efektivity a konkurenceschopnosti firmy. Důkladná analýza a vyhodnocení aktuálních procesů odhaluje slabá místa a ukazuje oblasti pro vylepšení. Toto měření nám poskytuje cenný vhled do toho, jak jsou vaše technologie a procesy v souladu s vašimi podnikatelskými cíli.

7. Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobá spolupráce nám umožňuje neustále optimalizovat a rozšiřovat integrované systémy podle vašich rostoucích potřeb. Je to klíč k zachování efektivity, inovací a zajistění, že vaše technologie zůstanou aktuální v rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Naše partnerství znamená nejen implementaci, ale také závazek k vašemu dlouhodobému úspěchu.

Nejlepší čas začít integrovat je dnes

Využijte našich zkušeností a nechte si vytvořit řešení, které vám pomůže splňovat vaše každodenní cíle a šetřit pracovní sílu.

Domluvte si bezplatnou konzultaci

Kontaktujte nás