Jde to i efektivněji, propojíme vaše systémy

Integrace je velký krok. A rozhodně správným směrem.

Ušetřete náklady a čas, propojte své systémy a zdokonalte firemní procesy.

Udělejte to, co jste měli udělat už dávno

Propojte vaše firemní systémy a zefektivněte práci na pracovišti. Ukončete nekonečný bolehlav z přesouvání dat a složitého reportování.

Snížení nákladů

Šetřete nejen čas, ale i finanční zdroje tím, že odstraníte redundanci a zrychlíte pracovní procesy.

Zvýšená produktivita

Nebude třeba ručně přenášet data mezi různými systémy, což uvolní čas na práci vytvářející hodnotu.

Lepší rozhodování

Díky propojení lze data následně vnímat v širším kontextu, který podporuje informovaná rozhodnutí.

Větší bezpečnost

Naše řešení jsou navržena s ohledem na nejvyšší bezpečnostní standardy a jsou kompatibilní s řadou dnes používaných podnikových systémů.

Co řešení obsahuje

V první řadě propojení a zprovoznění všech vašich systémů a aplikací. Následně řádné zdokumentování naší veškeré práce.

Dokumentace

Kompletní dokumentaci popsaného řešení a jednotlivé diagramy popisující celkový návrh architektury.

Záruka za zhotovené řešení

Ručíme za konečný projekt a garantujeme jeho úspěšné zhotovení podle zadání.

Školení pro zaměstnance

Integrace přináší změny, postaráme se o proškolení vašich zaměstnanců.

Průběžné aktualizace

Našim zákazníkům se věnujeme a staráme se o řešení průběžně.

Microsoft Partner

Pokud vaše firma využívá Microsoft balíčky Office, jsme schopni využít jejich plný potenciál a integrovat mnoho funkcionalit s mnohem nižšími náklady.

S ohledem na náklady

Pro nás je na prvním místě vaše spokojenost. Navrhujeme řešení tak, aby byla v dlouhodobém horizontu úsporná.

Kdy využít systémovou integraci?

Propojení vašich nástrojů a procesů může eliminovat ruční práce, zredukovat chyby a odhalit nové možnosti, jak lépe sloužit vašim zákazníkům. Podívejte se na další důvody.

Mnoho pohyblivých částí

Představte si projekt s různými částmi – hardware, software, síť. Systémová integrace vám umožní mít jednoho partnera místo komunikace s mnoha dodavateli. Jednoduše, voláte jen jednomu člověku.

Velké riziko chybovosti

Manuální přenos dat mezi systémy může vést k chybám. Integrací systémů snižujete riziko chybně zadaných nebo duplicitních dat.

Rozhodování na základě dat

Když jsou vaše systémy integrovány, můžete snadněji sbírat a analyzovat data, což vede k lepším a informovanějším rozhodnutím.

Snížení nákladů

Ačkoliv integrace může vyžadovat počáteční investici, v dlouhodobém horizontu se velice vyplatí.

Ozvěte se nám

Nejlepší čas začít je dnes