Nonprofitio

Unikátní nástroj pro podporu a správu neziskových organizací, který umožňuje efektivněji plánovat a řídit činnosti a zdroje.

Informační systém Nonprofitio byl vytvořen v úzké spolupráci s neziskovou organizací Meta, o.p.s. a je plodem dvou let intenzivního vývoje. Primárním cílem tohoto systému je pokrýt co nejvíce potřeb a nároků neziskových organizací. S ohledem na dynamiku a rychle se měnící požadavky těchto organizací je Nonprofitio pravidelně aktualizován a přizpůsobován tak, aby co nejlépe reflektoval aktuální potřeby a výzvy, s nimiž se neziskové organizace setkávají.

Návrh systému

V rámci systému jsou projekty, zakázky a aktivity navrženy tak, aby byly vzájemně provázány a intuitivně propojeny. Díky tomu mohou uživatelé snadno a rychle navigovat a najít to, co potřebují, bez ohledu na to, kde v systému se aktuálně nacházejí. Například při potřebě vytvořit akci spojenou s konkrétním klientem mohou uživatelé takovou akci vytvořit z různých částí systému, aniž by museli procházet složitými cestami či menu. Tato flexibilita a intuitivní navigace zvyšuje efektivitu práce a zkracuje dobu potřebnou k vykonání určitých úkolů.

Odlehčení byrokracie

Dalším významným prvkem, který Nonprofitio nabízí, je schopnost generovat sestavy a tabulky s klíčovými informacemi, které jsou často vyžadovány státními orgány. Toto automatizované generování dokumentů značně usnadňuje procesy spojené s vyplňováním různých formulářů, žádostí o granty a dalších důležitých administrativních úkonů, s nimiž se neziskové organizace běžně setkávají.

Co říká náš klient o spolupráci

Na spolupráci s Cube IT si ceníme profesionální a rychlé jednání, naslouchání potřebám naší organizace a schopnost navrhnout a pružně implementovat optimální řešení… Oproti dříve využívaným programům oceňujeme, že se prakticky nesetkáváme s chybovými hlášeními, kde chyby často znehodnocovaly práci na klientských záznamech – jež někdy zabraly i desítky minut – a bylo je nutné zadávat znovu.
Bc. Jan Heinrich, vedoucí sociálních služeb
Nejlepší čas začít vývoj je dnes

Využijte našich zkušeností a nechte si vytvořit řešení, které vám pomůže splňovat vaše každodenní cíle a šetřit pracovní sílu.

Náplanujte si s námi schůzku zdarma

Kontakt

S čím se v Cube IT setkáváme

Jakým způsobem čelíme výzvám a jak je řešíme