Slab for TEFL

Ucelené řešení pro správu vzdělávacích programů TEFL (Teaching English as a Foreign Language).

Náš první a stále podporovaný produkt pro organizace specializující se na výuku angličtiny cizincům (Teaching English as a Foreign Language, zkr. TEFL). Zatímco trh online výuky angličtiny roste, naše řešení nabízí vysoce kvalitní on-site alternativu pro ty, kdo hledají osobní přístup.

Naše webová aplikace je postavena na spolehlivé technologii ASP.Net Core MVC. Front-end je elegantně navržen s využitím kombinace HTML, CSS a JS doplněný o jQuery. Vývoj tohoto softwaru proběhl u nás ve firmě s hlubokým nasazením našeho interního týmu a s cenným vstupem od TEFL učitele, který se podílel na jeho návrhu. Začátek vývoje byl zahájen ve spolupráci se dvěma renomovanými TEFL instituty v Praze. Jejich cenný vstup nám pomohl vytvořit komplexní řešení, které pokrývá celý výukový proces.

Správa studentů a kurzů obsahuje několik na sebe provázaných částí:

 • Registrační formulář pro kurzu
 • Správa žádostí, jejich potvrzování a odmítání
 • Informování žadatelů a vytvoření jejich TEFL účtu
 • Správa tříd a skupin
 • Manuální a automatická tvorba rozvrhu jednotlivých kurzů
 • Různé typy cvičení – výuka, prezentace, on-site i on-line testy
 • Metodická podpora, vyplňování testů a odevzdávání úkolů
 • Osobní hodnocení, známkování
 • Zakončení kurzu, předání certifikace
 • Podpora studentů po skončení kurzu – nabídky práce a ubytování
 • Notifikace pokrývající celý proces

Karta studenta a přijímací proces

Aplikace sice nepomáhá se samotným nalezením studentů do TEFL organizací – toto je úkol, který je svěřen do rukou marketingových strategií a webových prezentací jednotlivých institucí – ale jakmile student vyjádří zájem o kurz, nabízí Slab for TEFL kompletní řešení pro další kroky.

Integrováním interaktivního registračního formuláře přímo do webové stránky klienta mohou potencionální studenti snadno vyplňovat potřebné údaje – od základních osobních informací, přes specifika vybraného kurzu, po detaily týkající se vízových požadavků a ubytování. Toto vše je navrženo tak, aby proces registrace byl co nejhladší a intuitivní pro koncového uživatele.

Jakmile je studentova registrace odeslána, administrátorům se otevíře přehledná karta daného studenta, kde jsou shromážděny všechny informace získané během registrace. Nejenom že mohou tyto údaje prohlížet, ale také k nim přidávat další relevantní poznámky či informace. A to vše v rámci jednoho integrovaného systému. Díky tomu je možné sledovat průběh plateb, a pokud dojde k nějakým komplikacím či nesrovnalostem, aplikace automaticky upozorní správce.

Jedním z význačných aspektů systému je také integrovaný komunikační nástroj, který umožňuje administračnímu týmu komunikovat s klientem přímo v aplikaci. To eliminuje potřebu využívat externí komunikační platformy a zvyšuje efektivitu a rychlost komunikace.

Greeting

Při přijímání studentů z ciziny je důležité je řádně přivítat. To je moment, který nazýváme Greeting. Když student přilétne, je potřeba ho vyzvednout na letišti, odvézt k ubytování a seznámit s několika základními věcmi, jako je informace o místní dopravě nebo tipy na okolní zajímavosti.

Aby tento proces byl co nejjednodušší a nejefektivnější, naše aplikace má speciální modul Greeting. V něm si naši pracovníci mohou vybrat, které studenty budou vítat. A pokud je potřeba něco upravit, může do procesu zasáhnout i administrátor. Díky tomu máme jistotu, že vše proběhne hladce a bez zbytečných komplikací.

Plánování kurzu

Vytváření rozvrhů kurzů může být pro mnoho společností časově náročné, zejména když je třeba přizpůsobit každý rozvrh dle konkrétní skupiny studentů. Je třeba zohlednit nejen velikost skupiny, ale i potřeby různých podskupin a specifika místních studentů, kteří mají zájem o studium angličtiny.

Abychom tento proces zjednodušili a zrychlili, přišli jsme s chytrým řešením: algoritmem pro automatické vytváření rozvrhů. Díky němu může společnost snadno vytvořit rozvrh pro jakýkoli kurz TEFL, a to na základě vložených specifikací. A co je nejlepší, tento automaticky vytvořený rozvrh může učitel kdykoli upravit podle aktuálních potřeb.

Průběh kurzu

Během kurzu studenti navštěvují třídy, kde se učí praktické aspekty výuky angličtiny, známé jako Teaching practise. Zároveň jsou také vyučováni zkušenými lektory TEFL a mají možnost být hodnoceni zkušenými pozorovateli. V průběhu několikatýdenního kurzu dostávají studenti feedback ve formě slovního hodnocení a známek, odevzdávají různé úkoly a zodpovídají testy a dotazníky.

Učitelé díky naší aplikaci mohou snadno sledovat pokrok jednotlivých studentů, což jim umožňuje poskytnout konkrétní a cílenou pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba. Konečně, osoba odpovědná za celý kurz má kompletní přehled o výsledcích všech studentů a rozhoduje o udělení oficiálního certifikátu TEFL.

Ukončení kurzu a podpora po kurzu

Po dokončení kurzu má student stále přístup k jeho TEFL účtu. Zde si může prohlédnout svůj certifikát a také se podívat na aktuální nabídky práce a ubytování, které společnost nabízí a doporučuje. Všechny tyto nabídky jsou jednoduše a přehledně ukázány na mapě. Když na některou z nabídek klikne, zobrazí se mu více informací o dané příležitosti, a pokud má zájem, může na ni hned reagovat.

V procesu vytváření aplikace Slab for TEFL jsme pečlivě zkoumali výzvy, s nimiž se TEFL společnosti setkávají, a navrhli řešení, která tyto výzvy adresují. Víme, jak může být správa kurzů, sledování pokroku studentů a poskytování post-kurzových služeb složitá. S tímto na paměti jsme vytvořili platformu, která nejen že zjednodušuje tyto procesy, ale také zvyšuje kvalitu zkušeností pro studenty i lektory. Od vstupní registrace studenta, přes detailní sledování jejich výkonu v kurzu, až po poskytování nabídek práce po ukončení kurzu, naše aplikace poskytuje komplexní řešení pro TEFL společnosti. Doufáme, že tímto přispějeme k lepšímu a efektivnějšímu výukovému prostředí a podpoříme růst a úspěch v oblasti výuky anglického jazyka.

Co říká náš klient o spolupráci

Interní aplikace
Nejlepší čas začít vývoj je dnes

Využijte našich zkušeností a nechte si vytvořit řešení, které vám pomůže splňovat vaše každodenní cíle a šetřit pracovní sílu.

Náplanujte si s námi schůzku zdarma

Kontakt

S čím se v Cube IT setkáváme

Jakým způsobem čelíme výzvám a jak je řešíme